Szkoła Doświadczania Ja Jestem

I Ty też możesz !

Promieniująca Esencja Wyrażania Nowej Energii

Nazywam się Lidia Podlipna-Salwa

Jestem...

Pedagogiem kształcenia artystycznego (IWA)
Instruktorem Warsztatu Intuicyjni Twórcy - "Pracownia Ja Merlin"
Nauczycielem - Przewodnikiem Nowej Energii

Od stycznia 2014 roku Szkołę Doświadczania Jam Jest realizuję w wygodnej formie osobistych spotkań wirtualnych z pomocą SKYPE.

Ilość sesji oraz czas ich trwania ustalam z uczniem indywidualnie.

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na zajęcia !


Skontaktuj się ze mną:


E-mail: lidiapodlipna@gmail.com

Telefon: 608 644 737


 

W 2012 roku wraz z mężem przeprowadziliśmy półroczne zajęcia warsztatowe, które obejmowały:

● Świadome pozyskiwanie wiedzy o sobie samym i drzemiących potencjałach na ten czas wielkiej przemiany

● Inspirację do otwarcia się na bezpośrednią relację z Duszą i duchem Jam Jest, które potrzebują wyrazić się w ludzki sposób

● Pomoc w odkryciu kim jesteś naprawdę poprzez doświadczanie interakcji w radości

● Odłączenie od form świadomości masowej, która nie należy do Ciebie tym samym pomoc w przekierowaniu Ciebie na Samego Siebie

● Nabycie umiejętności bycia swobodnym i w większej pewności siebie, w zaufaniu doświadczania życia w zgodzie z rytmem serca

● Przyjęcie odpowiedzialności za własne wybory  - komunikacja ze swoją pasją

● Możliwość dotarcia do własnych zbiorów informacji poprzez kontakt z własną intuicją i swoim osobistym tonem

To było wspaniałe doświadczenie i ogromny rozwój osobisty naszych uczennic oraz nas jako nauczycieli w Nowych Energiach.

Minireportaż fotograficzny z I Warsztatów w 2012 roku

                         

Kliknij na fotografię aby powiększyć

 

Strona główna