Piszemy książkę o naszej miłości

 

 

Przejdź do książki

 

 

Piszemy książkę, Tak, piszemy
Całą sobą, gdyż Istniejemy
Istnieniem Prawdziwym, z dnia na dzień
Coraz więcej i bardziej odkrytym
Piszemy, ach piszemy Księgę Miłości (S)Tworzenia.
Co tak naprawdę napisana dawno jest,
Słowami robimy naznaczenia, gdzie i kim jesteśmy
Jak się odnaleźliśmy...
I o tym, jak to wygląda w rzeczy samej
Ze snu przeniesienie na jawę
Boskie urzeczywistnienie
Tak, bajki są, w bajkach Prawda ta
Świat jest inny, inaczej wygląda
Gdy zasłona opadła
Każdy wbity we właściwy czas.
Każda myśl, każde słowo i czyn potwierdza tylko to, co Zawsze było
I co jest na Nowej Fali
Pojmowanie ...
Piszemy Książkę, każdy własną swoją, zrodzenie odrodzenia.
Oświecenie, to wszak nic innego jak
Pojmowanie sercem swym i umysłu pod to podporządkowanie
Że każdy, kto w głębi siebie czuje i to wie
Jest Boskim Płomieniem
Pochodną Boskiego Promienia
Światła własnego Pochodnią...
Całością, Pełnią w TYM
Kompletnością
Tylko na niego wskoczyć, tylko nim się wyrażać
Odpowiedzialność za Planetę Kochaną naszą jest taka
Że zadaniem człowieka jest świecić.
Żarówką, latarnią się stać
Na tyle jasną, by móc w morzu Nowych nierozpoznanych
być rozpoznanym i wskazanym
O! tam jest! O, to jest
CO JEST...
Nie zgubimy więcej się
.........
Pisze się książka Świata, który się staje dla każdego wygląda to tak
Jak zawsze pragnął i chciał
Możliwe są rzeczy z gruntu  kiedyś niemożliwymi odczytywane
Możliwe jest wszystko, gdy zabezpieczenia i wszystkie trzymania za sznurki
Są rozwiązane...
I puszczenie się w zawierzeniu ogromnym
Już nikomu innemu, tylko sobie
Ufność, taką wziąć w ramiona, to, co przekazała nam Ryb Epoka
a, co przygotowaniem do Nowego Wieku tworzenia.
Było...
Ufność, zawierzenie sobie
Totalne współczucie i czym jest Totalna Miłość
Jesteśmy już w Nowym..

Ludzie są za to odpowiedzialni, od ludzkich połączeń
Bosko-ludzkich zintegrowań zależy reszta cała
Od każdego jednego, pojedynczego człowieka

Który, gdy się zapali swoim płomieniem
Niczym główka szpilki tam wpośród wszechświatów, jest widoczny
I daje nadzieję
Jest drogowskazem
Gdy świeci
i...
Gdy boskim płomieniem jawnie się staje
Czym zawsze był
Chodzi teraz o to, że Jest tego świadomy i
Sprawia To świadomie
Sen przeniesiony na jawę
Świadome śnienie

Księga Rodzaju powstaje
Z zapisów samego siebie
Nowe, nieznane potencjały
Budzą się radośnie

Tylko to nazwać słowami, tylko na kartkę nanieść
Pieczęcią własną podbić, by było zmaterializowane
Tylko tyle i aż tyle...

A reszta? A reszta w drobiazgach setnych
Naprawdę nie ma znaczenia
Jest jedno sprawy życia jako sedno

Oświecenie to nic innego jak tylko przeświadczenie, że jesteś płomieniem
Oświetlasz, Tworzysz, powołujesz jakiego chcesz siebie
I szczęśliwość  tworzysz...

Radość, miłość naturalnym stanem jest
Wszystko, co nie nią i nie z niej
Wbrew Twojej naturze
Jest

Odłożyć to, co znane
O tym zapis książki, już powstały rozdziały, tylko się stronice zapisują same
I będzie lada chwila piękne jej wydanie

I tak jest...

 


Historia Miłości Prawdziwej

Początek 

Siebie przywoływanie 

Droga ku połączeniu 

    Zaślubiny

A widzisz ? A dziwisz się ?

Razem w miłości  

 

Powrót